• Every Pet Deserves

    Celebrity Care

  • Qualified Personal Care

    For Your Pets

  • Every Pet Deserves

    Celebrity Care

تی بگ لفاف دار با دوخت حرارتی یکی از محبوبترین بسته بندی های تی بگ در دنیاست، چرا که بعلت استفاده از پلیمرهای PEکه مسئول دوخت حرارتی بصورت سر۳ دوخت یا ۴ سردوخت می باشند میتوان با لمینیت کردن لایه های پلیمری PSیا PP چاپ بسیار زیبا و براق یا در برخی موارد مات با بالاترین کیفیت را روی کاغذ انولپ انجام داد که در جلب مشتری نقش به سزایی دارد.

انواع کاغذ انولپ با دوخت حرارتی عبارتند از:

چندلایه با لایه بیرونی کاغذی: که معمولا در این نوع بسته بندی از یک لایه PS یا LLDPE استفاده می شود.
چندلایه با لایه بیرونی پلیمری: که معمولا در این نوع بسته بندی از چند لایه PE,PSوPP استفاده می شود.

فرم تماس